Skybaserte elektroniske reiseregninger

En av de tingene som svært mange utsetter etter å ha vært på en jobbreise eller å ha lagt ut noe for jobben, er å forholde seg til reiseregninger eller utleggskvitteringer. Dette er svært hendig da man kan få dekket kostnader av arbeidsgiveren. Jobben garanterer for utgiftene og dekker kostnadene, men likevel er det mange som gruer seg til å gå gjennom alle kravene til dokumentasjon før disse kostnadene blir dekket. Noen ganger kan rutinene bli så kompliserte at det hele glemmes. Dette er verken bedrift eller ansatt tjent med over tid. For enten kommer reisekvitteringene og utleggskvitteringene senere i en stor haug som resultat av et skippertak eller så vegrer den ansatte seg for å legge ut flere ganger og vil kanskje ikke være den som reiser i jobben hele tiden. Begge tilfeller er kjedelige tilfeller for bedriften.

Ibistic er med på en revolusjonerende utvikling, der bedrifter og ansatte kan forenkle hele håndteringen av reisekvitteringer og utleggskvitteringer for den enkelte. Likevel vil bedriften holde seg helt innenfor alle krav til dokumentasjon som myndighetene har til dette. Ja, håndteringen er til og med mye mer oversiktlig enn den har vært tidligere. Årsaken til dette er at Ibistic er med på å gjøre denne håndteringen elektronisk. Klikk her for at lese mer. På den måten blir oversikten lettere å håndtere, mer oversiktlig, og lettere søkbar for den ansatte, for bedriften og for myndighetene. Dette er et etterlengtet steg i utviklingen for alle parter og ved å også gjøre det hele skybasert, så kan den ansatte dokumentere utgiften nesten i det øyeblikket den blir betalt og på denne måten få kostnaden dekket så snart det lar seg gjøre. Legges det direkte inn på skyen, så kan bedriften lett håndtere det hele automatisk. Bedriften får en helt ny og forbedret oversikt. Det vil i alle fall forenkle dokumentasjonshåndteringen betraktelig. Kanskje vil det også endre at reisekvitteringene og utleggskvitteringene hoper seg opp, går ut på dato eller blir levert alle på en dag i året. På denne måten blir det en bedre flyt i håndteringen, noe som sikrer at den ansatte får dekket det som den skal ha dekket og som igjen sikrer at bedriften beholder sine ansatte fornøyd, også etter jobbreisen. Automatisk, skybasert, elektronisk og enkelt. Så lett og enkelt kan det altså være for alle parter.

Legg igjen en kommentar