Refinansiering av boliglån

De fleste nordmenn som eier bolig har i dag et boliglån. Dette er som oftest den største månedlige utgiften til de fleste, og det er derfor viktig å ha god oversikt og kontroll over økonomien og pengene, slik at man ikke kaster bort en eneste krone. 

Mange ønsker en litt romsligere økonomi, slik at man kan ha mer til over for å for eksempel dra på fine ferier eller dra på kino minst en gang i uka. Det finnes så mange ting som er mye morsommere enn å betale regninger og betale ned på lån.

Det finnes mange nordmenn som bare lar boliglånet stå som det er, mens de månedlige betaler ned på lån og avdrag. Få er klar over at det faktisk er mulig å få bedre betingelser på sitt lån, slik at man på denne måten har mulighet til å betale mindre ved hvert månedlige avdrag, og deretter sitte igjen med mer penger til fritidsaktiviteter eller god mat.

Å få nye betingelser på sitt boliglån kalles refinansiering av lånet. Dette kan enten gjøres ved at man forhandler seg frem til nye betingelser på det allerede eksisterende lånet man har i en bank, eller ved å flytte lånet over til en annen bank som tilbyr deg bedre betingelser.

Sistnevnte alternativ kan gi deg store økonomiske fordeler, da de fleste banker ønsker å ha nettopp deg som kunde. Derfor er det viktig å sette av litt tid for å nøye undersøke i hvilken bank man kan få de beste betingelsene.

For mange er det en fordel å ha en utdanning innenfor økonomi for å kunne forstå og virkelig kunne sette seg inn i sin egen privatøkonomi. Men å skaffe seg en oversikt over de ulike tilbudene fra alle de forskjellige bankene handler ikke bare om kunnskap. Man vil kunne finne all informasjonen på nettet, og det meste står forklart slik at alle skal forstå innholdet. Man er kun nødt til å investere tid.

Et godt tips er derfor å sette ned minst en kveld i uka for å se over sin økonomi og lage et budsjett, for å se hvor man kan spare inn penger. Som oftest er dette ved boliglånet, fordi man nettopp har muligheten til refinansiering av dette. Man har også mulighet til refinansiering av andre typer lån, og som regel lønner det seg å samle alle lån til et stort lån i samme bank, slik at banken samlet kan gi deg de beste betingelser. Se her.

Legg igjen en kommentar